TØRRE DØDE TRÆR (GADD)

TØRRE TRE GADD er betegnelsen på stående, døde trestammer. Disse er som oftest furu. Furu produserer mye harpiks (kvae) som har en impregnerende evne på treet. Dette skjer når treet skades slik at skaden beskyttes. Furutrær vokser ofte i skogsterreng hvor det kan være lite næring og også tørt, og etter hvert dør trærne når det ikke finnes næring nok. Da impregnerer treet seg selv og det blir stående uten å råtne. Ofte finner en områder hvor det er mange slike gadd og det er lett å tenke seg at trærne dør av forurensning.

TYRI skyldes samme fenomen. Når treet dør blir kjerneveden til tyri. Ytterveden råtner og harpiksen konsentreres om kjernen og danner tyri som kan «overleve» uten å råtne i mange år. Tyrived brenner pga. dette vel og lenge, men soter mye. Tyri ble før brukt som råstoff til tjæreproduksjon ved brenning i såkalte tjæremile

Nyeste kommentarer

Del denne siden