SKARRABBEN fra Riksheimdalen i Sykkylven

SKARRABBEN 1459 m.o.h

Turen passer for fjellvante. Har du gått på Blåbretind, så klarer du nærmeste nabotopp som er Skarrabben. Det viktigste er å treffe rett vei mot toppen.

Turen kan ta fra 5 - 6 timer.

Hvis due kjenner veien til Blåtind gjennom Riksheimdalen , behæver du ikke lese 1. avsnitt. Start er ved Erstad ved Riksem (som kartverket kaller det). Du kjører oppe en vei ca 200 - 300 meter til du kommer til en bom. Her er få parkerinsplasser. For folk utenfra er det bare å ta beina fatt opp grusveien til Riksheimdalen. Med raskt tempo når du hytta nedenfor Storevatnet etter ca 1 time. Fortsetter innover på venstre side av Storevannet (her er en sti som blir mer uklar innover dalen. Sikt deg mot elva som renner ned fra 3. vatnet. Jeg har valgt å gå opp like til venstre for elva og følge ryggen opp til venstre for elva til 3. vatnet. Runder 3. vannet på høyre side. Det vanskelig punkt er veien på sydsiden  av 3. vatnet (er der snø og det er det til langt ut på sommeren ) er det ganske bratt ned til vannet. Uten snø er der en sti frem til elva fra 4. vannet. Her er det noe bratt. Det er satt opp noe bolter for tau, men er det tørt berg kan en trygt gå opp (og ned) uten tau. 4.vatnet passeres også på høyre side (her er sti). Ovenom 4. vannet er der ett lite vann og dette passerer en på venstre side og finner en rås til venstre for elva som fører opp i skaret hvor en kan se både Blåbretind (rett frem)og Skarrabben til høyre. 

Videre fra skaret sikter en seg skrått inn mot Skarrabben. Ikke gå for tidlig opp mot eggen. Gå frem til en renne (der er 2 renner) som synes å ligge rett under det som ser ut som høyeste del av fjellet. Se bildene. Der er en spiss pinakkel (tindenål) i enden av rennen. Selve renna er den en del svaberg og løse masser med lav vegetasjon. Det kan være lett å gli i den bratte renna, men det er ikke utsatt. Pinakkelen må en krysse bak, men så går turen på den siden av eggen som du kom opp. Det er ett stykke å passere og du må søke frem beste vei. (gjør som meg - bruk kritt for å merke ruten slik samme vei blir tatt tilbake).

Toppen har en fantastisk utsikt - det er som å stå midt i verden å skue ut i alle retninger.  

©KARTVERKET   P er satt på for å vise parkeringsplass. Turen går gjennom hele Riksheimdalen  opp til forbi fjerdevatnet

©KARTVERKET P er satt på for å vise parkeringsplass. Turen går gjennom hele Riksheimdalen opp til forbi fjerdevatnet

©KARTVERKET

©KARTVERKET

Her ser en Blåbretind midt i bildet og Skarrabben som en litt lavere pyramide til høyre. Skopphornet til venstre og Hundatinden helt høyre bak trestammen

Her ser en Blåbretind midt i bildet og Skarrabben som en litt lavere pyramide til høyre. Skopphornet til venstre og Hundatinden helt høyre bak trestammen

Veien opp Riksheimdalen. Midt i mot sees Synnavindsnipa og videre til venstre Tungremstidane og nærmest Keipen (en av de mange fjell som heter Keipen)

Veien opp Riksheimdalen. Midt i mot sees Synnavindsnipa og videre til venstre Tungremstidane og nærmest Keipen (en av de mange fjell som heter Keipen)

Ved 3. vatnet. Turen går videre til høyre side av vannet. Området før elva (som kommer ned fra 4. vatnet) er ofte dekt med snø til langt ut på sommeren, da kan det være vanskelig å komme seg bort mot elva hvor en videre går opp (der er det festet bolter for tau)

Ved 3. vatnet. Turen går videre til høyre side av vannet. Området før elva (som kommer ned fra 4. vatnet) er ofte dekt med snø til langt ut på sommeren, da kan det være vanskelig å komme seg bort mot elva hvor en videre går opp (der er det festet bolter for tau)

Tidlig påsommeren er veien på østsida av 3.vatnet dekt med snø med en kraftig helning som går rett i vannet. Anbefaler ikke å gå veien når det ser slik ut.

Tidlig påsommeren er veien på østsida av 3.vatnet dekt med snø med en kraftig helning som går rett i vannet. Anbefaler ikke å gå veien når det ser slik ut.

4. vannet som passeres på høyre side. Her er sti høyt over vannet. I bakgrunnen ser en Blåbretind og Skarrabben. Der en ser en snørenne midt i bildet  er veien videre opp mot skaret på venstre siden av rennen

4. vannet som passeres på høyre side. Her er sti høyt over vannet. I bakgrunnen ser en Blåbretind og Skarrabben. Der en ser en snørenne midt i bildet er veien videre opp mot skaret på venstre siden av rennen

Her er det lille vatnet over 4. vatnet (5. vatnet). Passeres på venstre side, gjennom ura og til venstre for den lille snørenna midt på bildet. Ikke noe markert sti her. En må lete seg vei forbi små hammere. Det er ikke vanskelig.

Her er det lille vatnet over 4. vatnet (5. vatnet). Passeres på venstre side, gjennom ura og til venstre for den lille snørenna midt på bildet. Ikke noe markert sti her. En må lete seg vei forbi små hammere. Det er ikke vanskelig.

Utsikt nedover mot  Riksheimdalen. Storevatnet lengst til høyre. Så følger 3. vatnet  og 4. vatnet midt i bildet. Til informasjon er det 2. vatnet som ligger litt bak i bildet nedenfor Storvasstind.

Utsikt nedover mot Riksheimdalen. Storevatnet lengst til høyre. Så følger 3. vatnet og 4. vatnet midt i bildet. Til informasjon er det 2. vatnet som ligger litt bak i bildet nedenfor Storvasstind.

Her kan en kanskje se det bedre . Der er den første tydelige renne med vegetasjon  en må gå opp. Den ser en nesten peker opp høyste del av fjellet

Her kan en kanskje se det bedre . Der er den første tydelige renne med vegetasjon en må gå opp. Den ser en nesten peker opp høyste del av fjellet

Her ser en 2 grønne renner til høyre i bildet og den første skal du velge. Du kan se den omtalte pinnakel som rennen skrår opp mot.

Her ser en 2 grønne renner til høyre i bildet og den første skal du velge. Du kan se den omtalte pinnakel som rennen skrår opp mot.

Her ligger pinnakelen (tindenålen) litt til venstre. Det er mosegrodd ur, som nok blir glatt når det er vått.

Her ligger pinnakelen (tindenålen) litt til venstre. Det er mosegrodd ur, som nok blir glatt når det er vått.

Utsikt mot Blåbretind til høyre. Ålesund sees i det fjerne i disen. Hundatinden til venstre

Utsikt mot Blåbretind til høyre. Ålesund sees i det fjerne i disen. Hundatinden til venstre

Toppvarden er ikke spesielt stor (lite løsstein å finne). Midt i bildet sees Råna

Toppvarden er ikke spesielt stor (lite løsstein å finne). Midt i bildet sees Råna

Utsikt ned mot Trandalen med Dalegubben og Sylvkallen midt imot på andre siden av Hjørundfjorden

Utsikt ned mot Trandalen med Dalegubben og Sylvkallen midt imot på andre siden av Hjørundfjorden

Nyeste kommentarer

Del denne siden