BRENNDALSBREEN i OLDEDALEN

BRENNDALSBREEN fra Åbrekke i Oldedalen Brenndalsbreens nedre del ligger inne i Brenndalen på ca 450 m.o.h.

Stien som er merket til Brenndalsbreen ender et godt stykke under breen på høyre side av elva gjennom dalen på ca 280 m.o.h. Det er en fin tur på god sti som alle kan gå og er ca 3,5 km en vei. Tid 1 - 1 1/2 time opp

Turen opp til enden av BRENNDALSBREEN er ca 5 km og går først på sti, men blir etterhvert mer krevende. Siste oppstigning på svaberg før dalen flater ut mot breen er på ett par steder vanskelig og krever klyving. Turen er nok for mer fjellvante. Tid 2 -3 timer opp.

Kjør opp Oldedalen til innerste del av vatnet. Videre ca 3,5 km ser en skilt til Åbrekke på venstre hånd. Like over elva er der parkeringsplass (parkering må betales). Merking med skilt til Brenndalen. Traktorveien snor seg frem og tilbake opp lia til en kommer til et utkikspunkt på ca 250 m.o.h.(Brenndalssætra). Fortsett inn dalen noen hundre meter. Da er der videre skilting til Brenndaldsbreen (turiststien som ikke går opp til breen) og til Jakobsbu. Velg veien til Jacobsbu. Kryss elva over en bro. Like etter deler stien seg og du fortsetter stien opp langs elva. Stien kan være litt utydelig noen steder. spesielt over en større slette. Stien går ganske nært elvefaret som kan synes å være inntørket, men best er det å holde seg på den. Etterhvert kommer du til en ras-ur. Her er det videre ugjennomtrengelig krattskog. Gå ned til kanten av elvefaret og følg dette oppover langs en liten bekk. Denne bekken kan en følge til bekkefaret smalner inn med svaberg på begge sider. Her kan det være krevende å komme seg videre. Noen meter til høyre for dette området kan en finne vei opp. Kan være greit med litt hjelp. (Jeg gikk alene opp til breen). Oppe på svabergene ser en noen varder som er satt opp og disse er greie å følge, selv om det nok ett sted krever at du strekker deg godt for å komme opp. Videre er turen bare en parademars inn mot bre-enden på svaberg og etterhvert på grus og grov ur.

Gå ikke for nær. Du kan se stål-isen i enden av breen, spesielt ved elveutløpet. Oppe på breen ligger svære steinmasser. Her ser en hvordan morener dannes. Brearmen er lang og henger ikke sammen med brearmen som er en del av Jostedalsbreen. Det er stadig kalving fra bre-enden ca. 1300 m.o.h., men det lite fare for at dette skal rase helt ned til bre-enden.

Veien ned igjen må du passe på å gå mot høyre side av dalen for å finne veien ned igjen.

Området er NASJONALPARK og det gjør at ikke er lov til å gjøre endringer i naturen som vil bedre tilgang til breen

Kart som viser turområdet

Kart som viser turområdet

Brenndalsbreen sett fra nedre del av Brenndalen. Helt i forkant ligger en liten morenerygg

Brenndalsbreen sett fra nedre del av Brenndalen. Helt i forkant ligger en liten morenerygg

Brenndalsætra med utkikspunkt ut Oldedalen og Oldevatnet

Brenndalsætra med utkikspunkt ut Oldedalen og Oldevatnet

For å komme til bre-enden må du ta av til Jakobsbu. Over en bro og fortsett opp langs elva, hvis du ikke vil gå til Jacobsbu

For å komme til bre-enden må du ta av til Jakobsbu. Over en bro og fortsett opp langs elva, hvis du ikke vil gå til Jacobsbu

Turen innover mot breen går i vakkert skogsterreng

Turen innover mot breen går i vakkert skogsterreng

Her står jeg i ras-ura. Videre vei går ikke gjennom den ugjennomtrengelige krattskogen, men ned langs et lite bekkefar

Her står jeg i ras-ura. Videre vei går ikke gjennom den ugjennomtrengelige krattskogen, men ned langs et lite bekkefar

Langs bekkefaret til venstre for denne store steinblokken

Langs bekkefaret til venstre for denne store steinblokken

Bekkefaret som må følges

Bekkefaret som må følges

Noe svaberg må en passere

Noe svaberg må en passere

Her ser en nedover svabergene som ett par steder var krevende å komme opp og ned

Her ser en nedover svabergene som ett par steder var krevende å komme opp og ned

Det var satt opp noen varder som var greie å følge over svabergene

Det var satt opp noen varder som var greie å følge over svabergene

Siste del av veien inn mot breen var grei

Siste del av veien inn mot breen var grei

Det ser nok ut som jeg står nært, men avstanden vurderte jeg som trygg mtp kalving. Her ser en mye steinmasser som vil danne en morene når breen smelter ned

Det ser nok ut som jeg står nært, men avstanden vurderte jeg som trygg mtp kalving. Her ser en mye steinmasser som vil danne en morene når breen smelter ned

Her er breen sett fra Flatefjellet. Tur til Flatsteinsbu. Her ser en all steinmassen som ligger på enden av breen

Her er breen sett fra Flatefjellet. Tur til Flatsteinsbu. Her ser en all steinmassen som ligger på enden av breen

Her er enden av Brenndalsbreen sett fra Flatefjellet

Her er enden av Brenndalsbreen sett fra Flatefjellet

Så langt kommer du når du følger vanlig sti til Brenndalsbreen. Flott syn fossen der, men du ser ikke så mye av breen

Så langt kommer du når du følger vanlig sti til Brenndalsbreen. Flott syn fossen der, men du ser ikke så mye av breen

Midt på bildet kan en is og snø som raser ned pga kalving av Brenndalsbreen

Nyeste kommentarer

Del denne siden