Oljefilm i myr

Ikke sjeldent når en går i myrterreng kan en finne områder hvor det ser ut til at det kan være sølt med olje eller bensin. En tynn film, ofte lysblålig eller sølvfarget som ligger på vannet i mindre områder av myren. Ikke er det mulig å forklare hvorfor det skal være slikt søl, da det er langt fra område hvor noe kjører eller bruker motorsag.

Det er lett å tro at det kan være oljelignende stoffer som er dannet i myren, men det er ikke det. Årsaken til slik dannelse av «oljehinner» er jern eller rust.

Det er ofte mye jern i myrene og i tidligere tider ble jern utvunnet fra myrer. Det er lite surstoff (oksygen) i myr og jern finnes der som såkalt 2-verdig jern (Fe2+). Denne formen for jern er fargeløs (se BRUNT VANN). Ved tilgang på oksygen fra luften dannes 3-verdig jern (Fe3+), det kalles oksidering og jernhydroksyd, Fe(OH)3 dannes.Det har farge. Det er Fe(OH)3 som legger seg som en tynn hinne på vannet i myrene og gir den oljelignende filmen.

Vanligvis er det ikke like mye fargespill i denne filmen som en kan se på tynn oljefilm. Det er lyset som blir brutt i denne tynne hinnen som gir fargespillet i denne filmen.

Jernforbindelser i myr er altså årsak til brunt vann eller utfellinger og årsak til en tynn film i vannoverflaten. Det er altså ikke forurensning, men ett naturlig fenomen.

Nyeste kommentarer

Del denne siden