GULLMORHORNET fra Vellesetra i Sykkylven

Gullmorhornet 1333 m.o.h.

Turen er krevende i mye bratt ur og passer for erfarne turgåere som ønsker litt utfordring. Anbefaler å gå når det er tørt.

Tid fra tur/retur ca 6 timer.

Når en kjører fra Sykkylven tar en av ved skilt til Brunstad (skarp avkjørsel), ned en bakke og en sving på 180 grader og rundt en bygning med butikk. Bøvegen opp til kraftverket (Brunstad Kraft) hvor en må parkere. Grusvei til Vellesetra (ca 1/2 time). Fra Vellesetra på tydelig sti (kan være flere stier fra Vellesetra, men velg den som går nærmest elva (men ikke ned til elva). Sti i flatt terreng frem til Gullmorbrekka. Bratt oppstigning på godt merket sti av Turistforeningen. 

Gullmordalsvatnet må passeres på venstre side. Her er det krevende ur å gå , men der er sti. Ved sørenden av vannet går en tilbake på vestsida av vannet. En ser  det nærmest skaret  hvor det renner ut en liten elv/bekk. Du må sikte deg omtrent inn på laveste punktet og finne en vei som kan by på noe klyving.

(Alternativ er å gå helt sørende av fjellet (mot Brekketindane) og følge nærmest fjellryggen opp. Da må man gå langs overkant av breen langs egga. Den var bratt og føltes ikke trygg å gå på uten stegjern og isøks)

Når en er oppe på skaret under breen som dekker mye av  østsiden av fjellet, kan en følge kanten direkte mot toppen. Bratt, men områder med noe vegetasjon og fastere ur gjør at det ikke blir for vanskelig.

Utsikten er fantastisk selv Gullmorhornet er lavere evv fjellene omkring.

©KARTVERKET . P satt for området for parkering

©KARTVERKET . P satt for området for parkering

©KARTVERKET . Markering av veien(ingen sti) etterat Gullmordalsvannet er passert på østre side.

©KARTVERKET . Markering av veien(ingen sti) etterat Gullmordalsvannet er passert på østre side.

Utsikt fra Gullmorhornet ned mot Vellesetra og Velldalen som er veien opp. I bakgrunn ser ut mot Ikornes og Sykkylven sentrum

Utsikt fra Gullmorhornet ned mot Vellesetra og Velldalen som er veien opp. I bakgrunn ser ut mot Ikornes og Sykkylven sentrum

Gullmorhornet (som en kuppel) sett fra Vellesetra. Været var ikke det beste denne dagen

Gullmorhornet (som en kuppel) sett fra Vellesetra. Været var ikke det beste denne dagen

Her ser en stien ned igjen mot Vellesetra

Her ser en stien ned igjen mot Vellesetra

Gullmorbrekka . Stien går på ryggen ved siden av elva mest til høyre. Brunstadhornet til              venstre og Gullmorhornet til høyre

Gullmorbrekka . Stien går på ryggen ved siden av elva mest til høyre. Brunstadhornet til venstre og Gullmorhornet til høyre

GULLMORDALSVATNET sett fra sørsiden. Veien hit er på høyre side sett herfra. Gullmorhornet ligger på venstre side

GULLMORDALSVATNET sett fra sørsiden. Veien hit er på høyre side sett herfra. Gullmorhornet ligger på venstre side

Her er veien mot Gullmorhornet på vestsiden av vannet. En må sikte seg omtrent mot det laveste punktet under den store breen. Her renner det ned en elv. Det er krevende å gå i ura.

Her er veien mot Gullmorhornet på vestsiden av vannet. En må sikte seg omtrent mot det laveste punktet under den store breen. Her renner det ned en elv. Det er krevende å gå i ura.

Ura på vei opp mot skaret

Ura på vei opp mot skaret

Veien opp langs kanten av fjellet. Litt vegetasjon og fastere ur her. Ned i bunnen ser en Gullmordalsvatnet

Veien opp langs kanten av fjellet. Litt vegetasjon og fastere ur her. Ned i bunnen ser en Gullmordalsvatnet

Toppvarden med utsikt mot nordvest og Sykkylven. Fjelltoppene midt på bildet er Kløvheitindane

Toppvarden med utsikt mot nordvest og Sykkylven. Fjelltoppene midt på bildet er Kløvheitindane

Utsikt fra toppen mot sør med Brekketindane som rager høyest. Her ser en også ryggen av Gullmorhornet og veien på øvre kant av breen  mot toppen. Det virket bratt og utsatt og ble ikke prøvd

Utsikt fra toppen mot sør med Brekketindane som rager høyest. Her ser en også ryggen av Gullmorhornet og veien på øvre kant av breen mot toppen. Det virket bratt og utsatt og ble ikke prøvd

Utsikt mot Urke og Sæbø. Det som utgjør Urkeegga (Maudekollen og Klokksegga ) ligger midt i bildet. Saksa kan sees. Til høyre er sida på Velleseterhornet og Geithornet på venstre side av dalen

Utsikt mot Urke og Sæbø. Det som utgjør Urkeegga (Maudekollen og Klokksegga ) ligger midt i bildet. Saksa kan sees. Til høyre er sida på Velleseterhornet og Geithornet på venstre side av dalen

Panoramavideo som slutter med utsikt mot Vellesæterhornet

Smalt på deler av toppen av Gullmorhornet. Vellesæterhornet ligger delvis ut av bildet på venstre side og på bildet ser en Svendtinden. Lengre bak Regndalstindane med Urkedalstindane, Midtre Regndalstind og Råna

Smalt på deler av toppen av Gullmorhornet. Vellesæterhornet ligger delvis ut av bildet på venstre side og på bildet ser en Svendtinden. Lengre bak Regndalstindane med Urkedalstindane, Midtre Regndalstind og Råna

Nyeste kommentarer

Del denne siden