FLYTTBLOKK

Flyttblokker er store steinblokker som ofte kan ligge midt ut på en slette eller opp i fjellet. Ras fra fjellside vil ikke kunne forklare hvorfor de ligger der. Disse steinblokkene er transportert av isbreer kortere eller lengre avstander over flere tusen år.

Noen ganger består flyttblokken av en annen steinsort enn det som er i underlaget.

Det er ikke uvanlig å se en enkelt stor flyttblokk ligge midt i dyrket område, fordi den er så stor at den ikke har vært mulig å flytte.

Opp på fjell vil en kunne se mange flyttblokker av ulike størrelser. Steinblokker som ofte danner utspring øverst i fjellsider er ofte flyttblokker. Disse er ved tilgjengelighet populære fotoobjekter

En flyttblokk med spesiell form

En flyttblokk med spesiell form

Dette er en flyttblokk på Nystøylhornet ved Åram

Dette er en flyttblokk på Nystøylhornet ved Åram

Her ser en et nærmere bilde av steinen som støtter steinblokken. Naturens eget skaperverk

Her ser en et nærmere bilde av steinen som støtter steinblokken. Naturens eget skaperverk

Fra Brenndalsbreen. Øverst oppe ser en store flyttblokker på kanten av breen. Har ser en sand og steinmasser som senere vil danne en morene

Fra Brenndalsbreen. Øverst oppe ser en store flyttblokker på kanten av breen. Har ser en sand og steinmasser som senere vil danne en morene

Her ser en flyttblokk som

Her ser en flyttblokk som "henger" ut fra fjellsiden. Dette er fra Skarsteinfjellet ved Innvik og Olden

Her ser en store og små flyttblokker oppe på fjellet

Her ser en store og små flyttblokker oppe på fjellet

Flyttblokker på Valdresflye (eller Valdresflya)

Flyttblokker på Valdresflye (eller Valdresflya)

Nærmere syn på flyttblokker som er plassert opp på hverandre (fra Valdresflye)

Nærmere syn på flyttblokker som er plassert opp på hverandre (fra Valdresflye)

Nyeste kommentarer

Del denne siden