BRUNT VANN

Brunt vann finner en ofte i myrer og områder med mye fuktighet. Det kan også forekomme i springvann eller brønnvann. Jern er vanlig i jordsmonnet og berggrunnen. Vann fra nedbør vil bidra til å løse opp jern og til dels mangan slik at det blandes med vannet.

Jern i vannet kan være en jernkilde og regnes ikke som helseskadelig om ikke konsentrasjonen blir for høy.

Brunt vann inneholder ofte jern (Fe) og til dels mangan (Mn), men det kan også skyldes humus (organisk materiale som er dannet ved nedbrytning av planter og andre vekster).

Grunnvann fra berggrunnen som er oksygenfattig (lite surstoff) kan ofte inneholde høye konsentrasjoner av jern. Ved tilgang på oksygen felles jern ut. Jern har den kjemiske betegnelsen Fe (ferrum) og kan forekomme med ulike kjemiske ladninger. Toverdig jern (Fe2+) finnes oppløst og fargeløst i vann. Når toverdig jern kommer i kontakt med luft (oksygen) eller oksideres omdannes det til treverdig jern (Fe3+). Det er det 3 verdige jernet som felles ut og som har den rustbrune eller røde fargen.

Fra myr ved Fjellsætra

Fra myr ved Fjellsætra

Nyeste kommentarer

Del denne siden